header banner
Default

Virman hesap nedir, nasıl yapılır, karttan hesaba virman nedir ve virman ile havale arasındaki fark nedir?


Aynı bankada iki ayrı vadesiz hesabı bulunan kişiler, virman işleminin nasıl bir işleyişe sahip olduğunu sıklıkla araştırır. Virman işlemi aynı bankadaki tek bir kişiye ait hesaplar arasında gerçekleştirilen para transferi işlemi olmasıyla havale ve EFT'den ayrılır. Bununla beraber virman işlemi sayesinde birikim hareketlerinin gözlemlenmesi ve harcama kontrolü yapılması mümkün olur. Nitekim hesaptan karta virman gibi işlemler de otomatik ödeme kolaylığı ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda geri virman işleminin de ne olduğu öğrenilmelidir.

Virman hesap nedir?

VIDEO: Virman Nedir, Virman Nasıl Yapılır, Virman Saatleri Nelerdir?
Finansal Market

Bir banka aracılığıyla açılması zorunlu olmayan virman hesabın ne olduğu ve ne işe yaradığı pek çok kişi tarafından merak edilir. Dolayısıyla ilk olarak virman hesabın bir ödeme kurumunda da yer alabildiği belirtilmelidir. Yine virman hesap nakit çek, ödeme kartı, nakit para çekme ve yatırma, otomatik ödeme ve transfer gibi imkânlara sahip olunmasını sağlar.

Virman hesaplar yalnızca ödeme işlemlerine ayrıldığı için kişinin ödeme hesabındaki fonlar herhangi bir koşulda yatırım ürünlerine veya tasarrufa aktarılmaz. Dolayısıyla virman hesap ile birlikte bir çek defteri bulundurulması da mümkün değildir. Sıklıkla araştırılan virman hesap bu bağlamda kişiye aynı bankadaki diğer hesabı ile etkileşimli olarak para transferi gerçekleştirme imkânı sunan bir hesap türüdür.

Virman işlemi nedir?

VIDEO: Virman Nedir? Virman Nasıl Takip Edilir? | Adem Çelik
Osmanlı Yatırım

Bankacılıkta virman teriminin anlamı, en basit tanımı ile aynı bankanın aynı şubesindeki kişiye ait hesaplar arasındaki para transferidir. Yani virman, vadesiz bir hesaptan belli miktardaki bir tutarın diğer bir hesaba aktarılmasıdır. Virman işlemi ise en temel tanımıyla kişinin aynı bankada yer alan iki hesabı arasında para transferi gerçekleştirmesini mümkün kılan bir yöntemdir. Yine virman işleminde iki farklı vadesiz hesabın yer aldığı söylenebilir. Dolayısıyla virman işlemi, aynı şubedeki kişisel hesaplar arasında para transferi yapılmasını ve harcama kontrolünün sağlanmasını mümkün kılar.

Aynı bankadaki vadesiz hesapları arasında para transferi işlemi yapmak isteyen kişiler virman yöntemini kullanır. Sıklıkla kullanılan bu işlemin ne olduğu gibi hangi hususlara dikkat edilerek yapılması gerektiği de açıklanmalıdır. Bankacılıkta virman teriminin anlamı, aynı bankadaki tek bir kişiye ait hesaplar arasında para transferi sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu hesaplar arasında para transferi yapmak isteyen bir kişi, belirttiği tutarın çekileceği ve aktarılacağı hesapları dikkatli bir şekilde belirlemelidir.

Virman işleminde hesaplar ve transfer edilecek olan tutar doğru bir şekilde belirtildiği takdirde herhangi bir sorun yaşanmaz. Ayrıca hesaplar doğru olarak belirtildiği müddetçe tutarla ilgili hatalar da büyük bir probleme yol açmaz. Yani bankadaki hesaplar zaten aynı kişiye ait olduğu için para transferine konu olan miktar hatalı olarak belirtilse de bu problem düzeltilebilir. Çünkü geri virman olarak adlandırılan işlem ile hatalı işlemlerin telafisini yapmak mümkündür.

Virman ile havale arasındaki fark nedir?

VIDEO: Ziraat Bankası Virman Nasıl Yapılır | Hesap Tanımlama Hesap Ekleme
Kumanda Sende

Virman, havale ve EFT ile benzer bir amaca hizmet etse de bazı yönleri ile bu işlemlerden ayrılır. Örneğin havale, aynı bankayı kullanan iki kişinin hesapları arasında gerçekleştirilen para transferi işlemidir. EFT ise farklı bankalarda yer alan iki hesap arasındaki para transferi işlemine verilen isimdir.

Virman, aynı banka şubesinde bulunan tek bir kişinin hesapları arasındaki para transferi işlemi olmasıyla diğer para transferlerinden ayrılır. Yani havale ve virman arasındaki farkın ne olduğu tek bir cümle ile açıklanabilir. Havalede aynı bankadaki iki ayrı kişinin hesapları arasında, virman da yine aynı bankadaki tek bir kişinin hesapları arasında para transferi yapılır.

Virman ne işe yarar?

VIDEO: Ziraat Bankası Virman Nasıl Yapılır? Kendi Hesaplarım Arasında Para Transferi İşlemi
Yatırım Haber

Aynı bankada iki farklı hesabı bulunan kişiler, virman işlemi ile harcama kontrolü yapabilir. Bu bakımdan virman işlemi, harcama kontrolü kapsamında işe yarar. Virman işlemi, aynı zamanda maaş hesapları bakımından da önem taşır. Yani bir bankada hem maaşının yattığı hem de birikim yaptığı iki ayrı hesabı bulunan kişi, bu hesaplar arasında para transferi yapabilir. Dolayısıyla maaş hesabının yer aldığı aynı banka şubesinde vadesiz hesap açan bir çalışan, gelir ve giderleri ile birikim hareketlerini rahat bir şekilde görüntüleyebilir.

Hesaptan karta virman ne demek?

VIDEO: Ziraat Yatırım Virman İşlemleri Nasıl Yapılır Herkesin Aradıģı Video#zborsa #zvirman
Ensari Yer

Virman hesabın sunduğu para transferi avantajlarından biri hesaptan karta virmandır. Bu işlemde hesabın yer aldığı bankaya ait olan bir kredi kartı mevcut ise ekstre ödeme kolaylığı gerçekleştirilebilir. Yani virman hesap sahibi kişi, aynı bankaya ait kredi kartına para transferi yaparak virman işlemi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla hesaptan karta virman işlemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ödeme gerçekleştirilebilir. Bununla beraber isteyen kişiler, hesaptan karta virman işlemini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için otomatik ödeme talimatı da verebilir.

Keşfet

Sources


Article information

Author: Robert Thompson

Last Updated: 1704080765

Views: 916

Rating: 4.6 / 5 (36 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Thompson

Birthday: 1997-12-13

Address: 5188 Kirk Brook, South Shannonhaven, PA 26451

Phone: +4582585208535112

Job: Security Guard

Hobby: Golf, Rock Climbing, Astronomy, Sculpting, Motorcycling, Singing, Bird Watching

Introduction: My name is Robert Thompson, I am a venturesome, intrepid, dear, fearless, Precious, sincere, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.