header banner
Default

Randstad Nederland vraagt om een herwaardering van vakmanschap met een A-rating Ik


Table of Contents

  Randstad Nederland pleit in een nieuwe campagne voor een hernieuwde waardering van praktische beroepen. Er is een tekort aan vakmensen, deels door een gebrek aan waardering. Praktische beroepen waar zowel met hoofd als handen wordt gewerkt zijn bovendien lastiger te vervangen door robots of A.I. zoals uit een test blijkt.

  In heel Nederland stijgt het tekort aan vakmensen in praktische beroepen, zo blijkt uit recente cijfers van Randstad Nederland. Landelijk staan er momenteel ruim 195.000 vacatures open in de categorie praktische beroepen. Onder praktische beroepen verstaat randstad banen waarin je je handen gebruikt om je vak uit te oefenen, waar menselijke skills onmisbaar zijn. Skills die niet te automatiseren zijn door bijvoorbeeld A.I.

  Randstad Nederland nam de proef op de som en liet ChatGPT alle havo-examens voor het pakket Natuur en Gezondheid afnemen. Daarnaast legde de A.I. software ook een praktijk examen mbo af. A.I. slaagt met vlag en wimpel voor de havo, maar zakt voor het mbo praktijk examen.

  De uitslag van het praktijkexamen van ChatGPT is een samenwerking met het Het Zadkine Logistiek College in Rotterdam. De reactie van het Zadkine: ChatGPT4 was enorm sterk in feitenkennis, maar het uitvoeren van fysieke handelingen en het ervaren van empathie was voor de A.I. niet mogelijk. Dit is een bevestiging dat, hoewel A.I. aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, het mbo voorlopig toch nog te hoog gegrepen is.

  De uitkomsten van deze examens worden gebruikt in een mede door Dentsu bedachte campagne om vakmensen te werven. De campagne wordt uitgerold in diverse media, zoals radio, online en outdoor.
  Nic Huiskes, Directeur Marketing, Communicatie & Intelligence Randstad Nederland: ‘De turbulente ontwikkeling op het gebied van A.I. is een geweldige kans om om juist deze praktische beroepen, die zo onmisbaar zijn om de Nederlandse economie draaiende te houden, in de spotlight te zetten.’

  Werken aan de wereld van werk
  Jasper Janssen, CD, Dentsu Creative Amsterdam: Met Randstad Nederland willen we de wereld van werk verbeteren en met deze campagne bouwen we verder aan dat verhaal.’

  Werner Klaassen, directeur Randstad Nederland: ‘Zonder vakmanschap loopt onze arbeidsmarkt en maatschappij vast. Technologie zoals A.I. kan veel en helpt ons zeker productiever te worden. Maar het kan geen warmtepomp installeren of zonnecollectoren op daken monteren. Ook brengt het weinig verlichting in de kinderopvang en missen onze ouderen de zorg die zij nodig hebben. We moeten daarom trotser zijn op vakmensen en meer Nederlanders stimuleren een praktisch beroep te overwegen. De cijfers op de arbeidsmarkt laten zien: wie kiest voor vakmanschap heeft de toekomst.’

  Sources


  Article information

  Author: Theresa Reid

  Last Updated: 1703544121

  Views: 516

  Rating: 4.9 / 5 (85 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Theresa Reid

  Birthday: 1982-03-02

  Address: 924 Tonya Fort, South Julieshire, KY 62133

  Phone: +3986459800068852

  Job: Astronomer

  Hobby: Cocktail Mixing, Amateur Radio, Writing, Web Development, Chess, Billiards, Dancing

  Introduction: My name is Theresa Reid, I am a variegated, welcoming, accessible, unguarded, tenacious, brilliant, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.