header banner
Default

Onderzoek: 21 Voorbeelden van Websites die Geld Verdienen met Advertenties op Internet – Emerce


Table of Contents

  online-geld-verdienen3-430x400

  De website Affiliate Academy heeft onderzoek gedaan naar welke websites er zijn in Nederland en in het buitenland die succesvol online geld verdienen met advertenties.

  Bekijk hier het volledige onderzoek.

  Er is gekeken naar verschillende verdienmodellen zoals: Affiliate Marketing, Google Adsense en Leadgeneratie.

  Enkele voorbeelden van de websites die zijn onderzocht:

  Berekenhet.nl , Sneakerjagers.nl , Mobile Vikings , Trooper , Spydeals, Giftomatic, Reisroutes.be, Kalender-365.nl. In totaal zijn er 21 websites onderzocht.

  De volgende vragen zijn voor de 21 sites beantwoord:

  1 – Wat doen ze?
  2 – Hoe verdienen ze online geld?
  3 – Wat kan je van deze website leren?

  Opzet onderzoek
  Door middel van zoekwoorden onderzoek is er gekeken welke partijen het best scoren op relevante zoekwoorden. In combinatie met de resultaten van similar web is op deze manier bepaald welke websites succesvol zijn in het trekken van bezoekers.

  Resultaten onderzoek
  Er zijn een aantal sites die veel verkeer weten te trekken. Bekijk de resultaten van het volledige onderzoek via de volgende link:
  21 Voorbeelden van sites die Online Geld Verdienen met Advertenties

  Over Affiliate Academy
  Affiliate Academy is een initiatief van Thijs Wolters. Het doel van de website is om zo volledig en onafhankelijk mogelijke informatie te delen over alle ins en outs rondom affiliate marketing. De website is geschreven voor zowel een affiliate als een adverteerder. Er zijn inhoudelijke blogs te vinden, daarnaast zullen er op termijn e-books en e-learnings worden verkocht.

  Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

  Sources


  Article information

  Author: Lorraine Howard

  Last Updated: 1703758442

  Views: 893

  Rating: 4.2 / 5 (60 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lorraine Howard

  Birthday: 1952-02-10

  Address: Unit 6541 Box 6336, DPO AE 39250

  Phone: +4143357388050908

  Job: Carpenter

  Hobby: Embroidery, Cooking, Ice Skating, Crochet, Surfing, Lock Picking, Running

  Introduction: My name is Lorraine Howard, I am a welcoming, clever, radiant, lively, strong-willed, unwavering, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.