header banner
Default

Dit dui daarop dat Facebook en Instagram gratis is


Meta biedt je vanaf nu een abonnement aan als je geen reclames wil zien op Facebook en Instagram. Iedere gebruiker krijgt daarom een melding met deze keuze: Abonneren of Gratis Gebruiken. Bijna iedereen zal kiezen voor de laatste optie, maar wat houdt dat in? En mag Meta de gratis versie, waarbij je nog altijd gepersonaliseerde advertenties krijgt, wel zo blijven aanbieden?

Voor het nieuwe reclamevrije abonnement van Facebook en Instagram betaal je zowel op iOS als op Android 12,99 euro per maand inclusief btw. Dat komt door de commissie die Apple en Google rekenen op transacties binnen de apps. Via het web betaal je 9,99 euro. Als je een abonnement neemt, krijg je niet alleen geen advertenties te zien, maar worden je gegevens ook niet gebruikt voor gepersonaliseerde reclames. Het abonnement is alleen beschikbaar voor gebruikers boven de 18 jaar. 

Gratis versie is zoals het was, voorlopig

VIDEO: Module 10. Instagram & Facebook Shopping | GRATIS Instagram Cursus ✅
So-MC B.V. | The Social Media Company

Wie ervoor kiest om de gratis versie van Meta's apps te blijven gebruiken, betaalt er, net als vroeger, dus in feite met zijn gebruikersgegevens voor. Je blijft dan gepersonaliseerde advertenties zien. Dat zijn reclames die zijn afgestemd op bijvoorbeeld jouw voorkeuren, interesses, leeftijd en locatie. Eigenlijk verandert er dus niets als je kiest voor de gratis versie.

F7GRhaV

Maar waarom nu?

VIDEO: Advertentievrij abonnement voor Facebook en Instagram?
Ben Heath

Meta biedt al jaren gepersonaliseerde advertenties aan op Facebook en Instagram. Dat kan het doen doordat het al jarenlang massaal gegevens verzamelt van gebruikers, vaak zonder dat ze daar iets van afweten. Op 1 november oordeelde het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een groep Europese privacywaakhonden, echter dat dit niet zomaar mag, waardoor Meta moet stoppen met gepersonaliseerde advertenties. 

Dat werd beslist na een spoedprocedure die was ingezet door de privacytoezichthouder van Noorwegen met steun van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), namens Nederland lid van het EDPB. Het comité wordt aangevoerd door de Ierse Data Protection Commission (DPC). In Noorwegen is er al langer een dergelijk verbod, maar met steun van het EDPB kan die worden uitgebreid naar de EU.

Mag Meta dit wel?

VIDEO: Hoe zet je je net binnengekomen items zo aantrekkelijk mogelijk op Facebook en/of Instagram?
RetailFans

Het bedrijf heeft net voor het besluit aan het EDPB voorgesteld om de toestemming van gebruikers als rechtsgrondslag te gebruiken, om toch nog gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden. Enkele dagen later werd door het EDPB alsnog het verbod ingevoerd op gepersonaliseerde advertenties. Meta klaagde daar toen over, omdat het EDPB al 'weken op de hoogte' zou zijn geweest over het plan om gebruikers zelf de keuze te geven om hun gegevens te delen. 

Het is niet duidelijk hoe Meta nu van plan is om nog gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Volgens het verbod van het EDPB moet de Ierse DPC voor 15 november maatregelen nemen tegen het bedrijf. Meta zou dan alsnog zijn gratis aanbod moeten aanpassen. Hoe dat zou gebeuren, is nog niet duidelijk. 

Volg ons WhatsApp-kanaal om geen belangrijk tech-nieuws te missen.

Sources


Article information

Author: Adrian Good

Last Updated: 1703793481

Views: 520

Rating: 4.2 / 5 (84 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Adrian Good

Birthday: 1963-12-23

Address: PSC 0149, Box 6740, APO AA 67489

Phone: +4212548213506450

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Backpacking, Cycling, Calligraphy, Puzzle Solving, Playing Chess, Cooking, Tea Brewing

Introduction: My name is Adrian Good, I am a brilliant, dear, priceless, important, unreserved, daring, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.